Виртуелна учионица

virtuelna ucionicaВиртуелна учионица Гимназије је сервис за учење путем интернета (учење на даљину) који омогућава самостално учење и олакшава савлађивање градива. Могу да га користе сви ученици гимназије. После регистрације и пријављивања на систем постају вам доступни садржаји који се ту налазе као што су лекције, тестови, литература. . .

Сервис за родитеље

Parental ControlsСервис за родитеље Гимназије омогућава лакше праћење учења и владања ученика. Овде можете погледати тренутне оцене ученика из свих предмета, као и оцене из претходних школских година. Такође, овде можете видети и податке о изостанцима ученика, као и о њиховом понашању и владању на часу . . .

О ученичком парламенту

Created: Tuesday, 26 April 2011

Ученички парламент чине по два ученика из сваког одељења што укупно износи 32 ученика.

Задаци:

  • Ученички парламент даje мишљења и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о:
  • правилима понашања у школи,
  • годишњем програму рада,
  • школском развојном плану,
  • слободним активностима,
  • учешћу на спортским манифестацијама и
  • организовању свих манифестација у школи и ван ње.
  • Разматра односе и сарадњу ученика, наставника и стручних сарадника
  • Обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање

Ученички парламент се бира сваке школске године и има свог председника

Адреса е-поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Јутјуб канал

youtube logoЈутјуб канал Гимназије је место где се објављују видео садржаји о Гимназији, снимци разних дешавања и ученичких активности, као и занимљиви радови. Уколико се пријавите добијате могућност лакшег праћења актуелноси везаних за гимназију

Фејсбук страница

facebook logoФејсбук страница Гимназије садржи основне информације о Гимназији, као и разна обавештења. Уколико се пријавите добијате могућност лакшег праћења дешавања у гимназији као и бржег добијања информација . . .