Гимназија данас

Датум креирања: четвртак, 13 јануар 2011

gimnazija1Гимназија у Инђији је васпитно-образовна установа која припрема ученике за даље образовање на вишем и високом ступњу. Налази се у самом центру града, у саставу средњошколског центра у Инђији заједно са Техничком школом и школом за образовање ученика за услужне делатности. Заједно са тим школама користимо градску спортску халу, за извођење наставе и разних такмичења. Своје активности Гимназија обавља у једној згради укупне површине 2300 м², од тога просторија за наставу 1071 м², и то само у једној смени, јер школски простор користе и ученици средње школе «Др Ђорђе Натошевић».

Сваке школске године у школу се упишу нова четири одељења првог разреда и то два одељења друштвено-језичког смера а два одељења природно-математичког. Укупно школу похађа сваке школске године око 500 ученика у 16 одељења.