Виртуелна учионица

virtuelna ucionicaВиртуелна учионица Гимназије је сервис за учење путем интернета (учење на даљину) који омогућава самостално учење и олакшава савлађивање градива. Могу да га користе сви ученици гимназије. После регистрације и пријављивања на систем постају вам доступни садржаји који се ту налазе као што су лекције, тестови, литература. . .

Портал мој есДневник

Parental ControlsПортал за родитеље и ученике  мој есДневник омогућава лакше праћење учења и владања ученика. Родитељи и ученици овде могу погледати тренутне оцене ученика из свих предмета, као и оцене из претходних школских година. Такође, овде можете видети и податке о изостанцима ученика, као и о њиховом понашању и владању на часу . . .

Визија школе

Created: Wednesday, 02 January 2013
 • Гимназија треба да буде школа са одличним излазним резултатима ученика. Под излазним резултатима подразумевају се и они егзактни, као што је успех на матури и такмичењима, али и они мање егзактни али подједнако важни, а то су: задовољство свих у школи, осећај прихваћености и компетенције, развој заједничког духа и осећаја припадности нашој школи.
 • Гимназија треба да буде школа која равномерно развија и образовне и васпитне компоненте образовања.
 •  Наша школа је установа у којој се ни на тренутак не сме изгубити из вида ученик појединац и његове потребе. Сваки је ученик јединствено и комплексно биће, тако да и заједнички образовни садржаји морају бити проткани хуманим и топлим односом, а мора се учинити што је могуће више да ученик у школи добије могућност развијања свих димензија своје личности. Зато активности у школи треба да буду што разноврсније и да подстичу и интелектуални, физички, естетски, друштвени, морални и духовни развој. Све ово је и саставни део плана за унапређење квалитета рада школе.
 • Гимназија је школа са процењеном високом безбедношћу ученика, и свих запослених у школи, а сада можемо рећи и на екскурзијама. И то је квалитет за који ћу се и даље максимално залагати.
 • Гимназија је школа у којој се негују вредности као што су: знање, солидарност, идентитет и одговорност.
 • У Гимназији мора да постоји слободна сарадња и пријатељско и конструктивно деловање на релацији између ученика и наставника, али и на релацији између наставног особља и свих запослених са руководством школе.
 • Гимназија мора бити школа која је конкурентна и која може одговорити на потребе савременог човека у променљивом друштвеном окружењу.
 • Тимски рад у гимназији је приоритет, јер без тимског рада неће бити могуће одговорити захтевима реформе гимназија која се спрема.
 • Гимназију мора бити школа у којој је развијена свест о властитом националном идентитету и важности очувања културне баштине, школа у којој су прихваћене општецивилизацијске вредности као што су: толеранција, поштовање људских права и деловање на демократским принципима.
 • Гимназија мора да израсте у установу која оспособљава за живот у мултикултуралном окружењу, која подстиче на активан и креативан живот, и у којој се јача лична одговорност према друштвеној заједници и околини.
 • Гимназија мора пратити како потребе ученика тако и потребе запослених. Само заједничким снагама и ангажовањем свих чинилаца живота и рада школе могу се достићи највиши стандарди.

Јутјуб канал

youtube logoЈутјуб канал Гимназије је место где се објављују видео садржаји о Гимназији, снимци разних дешавања и ученичких активности, као и занимљиви радови. Уколико се пријавите добијате могућност лакшег праћења актуелноси везаних за гимназију

Фејсбук страница

facebook logoФејсбук страница Гимназије садржи основне информације о Гимназији, као и разна обавештења. Уколико се пријавите добијате могућност лакшег праћења дешавања у гимназији као и бржег добијања информација . . .