Виртуелна учионица

virtuelna ucionicaВиртуелна учионица Гимназије је сервис за учење путем интернета (учење на даљину) који омогућава самостално учење и олакшава савлађивање градива. Могу да га користе сви ученици гимназије. После регистрације и пријављивања на систем постају вам доступни садржаји који се ту налазе као што су лекције, тестови, литература. . .

Портал мој есДневник

Parental ControlsПортал за родитеље и ученике  мој есДневник омогућава лакше праћење учења и владања ученика. Родитељи и ученици овде могу погледати тренутне оцене ученика из свих предмета, као и оцене из претходних школских година. Такође, овде можете видети и податке о изостанцима ученика, као и о њиховом понашању и владању на часу . . .

Мисија школе

Created: Wednesday, 02 January 2013
 • Остварити добре претпоставке за упис што квалитетнијих ученика у Гимназији (организоване континуиране сарадње с основним школама, одржавањем отвореног дана гимназије, израда флајера са подацима о школи, изборним предметима ,и ваннаставним активностима. Обезбедити што квалитетнију подршку за одржавање постојеће интернет странице школе, која је захваљујући ентузијазму наших колега информатичара једна од најуређенијих у земљи.)
 • Квалитет редовне наставе одржавати на највишем нивоу
 • Опремити постојеће кабинете новим училима и тако пратити савремене трендове у настави.
 • Остварити предуслове да у следећим школским годинама ученици могу да бирају што већи број ваннаставних активности .
 • Створити предуслове за смањење честих промена наставника у сврху подизања степена квалитета наставе и одржавања континуитета квалитета.
 • Омогућити наставницима континуирана стручна усавршавања, како из матичне науке, тако и из педагогије, дидактике, образовне психологије и методике, како би ученици имали на располагању предаваче с највишим степеном компетенција.
 • Омогућити ученицима и наставницима да развију своје потенцијале у различитим подручјима (социјално ангажовани рад, наука, уметност, ...)
 • Омогућити задовољење различитих интересовања ученика путем низа ваннаставних и ваншколских активности које нису део прописаног наставног плана и програма и тако остварити предуслове за квалитетно спровођење слободног времена.
 • Наставити рад постојећих ваннаставних активности које традиционално делују у Гимназији.
 • Обогатити школски живот покретањем нових активности или обогаћивањем већ традиционалних (нпр. хуманитарне акције, школски часопис, интернет клуб, рекреација запослених,спортска такмичења, школски хор и оркестар, рецитаторска и драмска секција итд...)
 • Подстицати ученике да учествују у волонтерским и еколошким акцијама и успоставити сарадњу са заинтересованим организацијама.
 • Успоставити контакт и сарадњу са бившим ученицима наше школе, и водити евиденцију о успешности приликом уписа на факултете, као и о проценту оних који су завршили студије.
 • Организовати континуирану сарадњу с различитим културним и образовним институцијама, посебно музејима, позориштима, ликовним галеријама и сл.
 • Основни задатак Гимназије је да развије кључне компетенције пре свега: стваралачке и сазнајне потенцијале ученика, позитиван однос према раду, знању и учењу и оспособи их за самосталан рад и доживотно учење, да квалитетно образује и усмери што је могуће већи проценат наших ученика који ће свој културни, научни и интелектуални развој наставити на академским студијама.

Јутјуб канал

youtube logoЈутјуб канал Гимназије је место где се објављују видео садржаји о Гимназији, снимци разних дешавања и ученичких активности, као и занимљиви радови. Уколико се пријавите добијате могућност лакшег праћења актуелноси везаних за гимназију

Фејсбук страница

facebook logoФејсбук страница Гимназије садржи основне информације о Гимназији, као и разна обавештења. Уколико се пријавите добијате могућност лакшег праћења дешавања у гимназији као и бржег добијања информација . . .