Гугл учионице

virtuelna ucionicaGoogle учионице Гимназије су сервиси за учење путем интернета (учење на даљину) који омогућава самостално учење и олакшава савлађивање градива. Могу да га користе сви ученици гимназије. За приступ учионицама обратите се предметним наставницима . .

Портал мој есДневник

Parental ControlsПортал за родитеље и ученике  мој есДневник омогућава лакше праћење учења и владања ученика. Родитељи и ученици овде могу погледати тренутне оцене ученика из свих предмета, као и оцене из претходних школских година. Такође, овде можете видети и податке о изостанцима ученика, као и о њиховом понашању и владању на часу . . .

Кратак историјат Гимназије

Created: Friday, 08 April 2011

Гимназију у Инђији основала је Скупштина општине Инђија својом Одлуком број 011-30/66-01 донетом на седници оба скупштинска већа која је одржана 30.05.1966. године.

Гимназија је уписана у Регистар установа у Окружном привредном суду у Сремској Митровици на страни 146 свеска II.

Сагласност за рад I разреда дао је Покрајински секретаријат за образовање Решењем бр. 03-580/3 од 21. октобра 1966. године, сагласност за рад II и III разреда Покрајински секретаријат за образовање бр. 03-319/3 од 07.06.1968. године.

Настава у овој школи је почела 5. септембра 1966. године.

Зграда Гимназије подигнута је средствима самодоприноса становника општине Инђија.

Гимназија у пуном саставу са по 16 одељења ( 8 одељења природно-математичког и 8 одељења друштвено-језичког смера ) радила је све до школске 1975/76. године. Од школске 1975/76. године у згради Гимназије ради "школа за заједничко васпитање и образовање".

Од школске 1983/84 године поред заједничких основа средње школе, добија и трећи и четврти разред позивно-усмереног образовања за следеће струке:

  • математичка - математичко-програмерски сарадник и сарадник у природним наукама
  • биолошка - помоћни истраживач у биологији
  • хемијска - помоћни истраживач у хемији
  • грађевинска - зидар-фасадер и техничар високоградње
  • кожарска струка - израђивач кожне галантерије и рукавица и конфекционар крзнених одевних предмета (техничар) и конфекционар
  • текстилна струка - кројач женске одеће

Од 1986/87 године укида се грађевинска струка а уместо ње исте школске године Гимназија добија Правну струку.

Од 1990/91 године Гимназија поново уписује I разред Гимназије са 4 одељења и 120 ученика (по 2 одељења природно-математичког и друштвено-језичког смера).

Гимназија је регистрована код Окружног суда у Сремској Митровици, бр. регистарског улошка 1-317, Фи-731/90. од 07.08.1990. год.

Сагласност за обављање васпитно-образовне делатности у Гимназији дао је Покрајински секретаријат за образовање и културу Решењем бр. 022-104/90 од 29. априла 1992. године и Министарство просвете из Београда решењем бр. 022-05-120/94-03 од 07.02.1994. године.

Јутјуб канал

youtube logoЈутјуб канал Гимназије је место где се објављују видео садржаји о Гимназији, снимци разних дешавања и ученичких активности, као и занимљиви радови. Уколико се пријавите добијате могућност лакшег праћења актуелноси везаних за гимназију

Фејсбук страница

facebook logoФејсбук страница Гимназије садржи основне информације о Гимназији, као и разна обавештења. Уколико се пријавите добијате могућност лакшег праћења дешавања у гимназији као и бржег добијања информација . . .