Измене Правилника о наставном плану и програму

Датум креирања: понедељак, 21 новембар 2011

Образовно-васпитни процес у Гимназији се одвија на основу наставног плана и програма за природно-математички и друштвено-језички смер (Правилник о наставном плану и програму за гимназију).

 

Овде можете преузети Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за гимназију за друштвено-језички и природно-математички смер (без општег смера).

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 7/2011 од 27.10.2011. године.

Погодака: 1904