Обавештење о полагању државне матуре - пилот полагање

Created: Wednesday, 14 October 2020

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Аутономна покрајина ВОЈВОДИНА

Г И М Н А З И Ј А

 И н ђ и ј а, Трг Слободе 2а        

Број: 931.Датум: 13.10.2020.

Тел/факс: 022/555-095

Адреса е-поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Гимназија у Инђији
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ - ПИЛОТ ПОЛАГАЊЕ

 

Полагање опште матуре 2022. године ће бити организовано за ученике садашњег трећег разреда Гимназије и они ће уједно бити прва генерација која ће на овај начин полагати матуру. Полагаће се 2 обавезна предмета (српски језик и књижевност и математика) и ученици ће бирати још један или више предмета са листе предмета која ће бити истакнута. Тест из сваког предмета ће садржати по 40 задатака, обухватаће градиво све четири године школовања и полагање ће трајати 4 сата.

Са циљем да се Државна матура која ће бити уведена 2022. године што боље припреми, као и да ученици и њихови родитељи буду упознати са процедуром полагања, школске 2020/2021. године  ће бити организовано прво пилот полагање опште матуре које подразумева следеће:

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Прво пилотирање државне матуре ће се спровести у последњој недељи октобра школске 2020/2021. године и трајаће 120 минута (2 сата). Полагање праве матуре 2022. као што је наведено ће трајати 240 минута, односно 4 сата.

КО ЋЕ УЧЕСТВОВАТИ: Ученици одељења III1 и III2.

ГДЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ: У спортској хали, са поштовањем свих епидемиолошких мера (дистанца међу ученицима 1,5м, ношење маски и др.)

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА: Ученици ће у пилот полагању опште матуре полагати:

                                               - српски језик и књижевност

                                               - математику

                                               - немачки језик

Сва три предмета ће се полагати писмено и из сваког предмета ће ученици одговарати на 20 задатака (20 из српског, 20 из математике и 20 из немачког језика). Задаци ће се односити на градиво првог и другог разреда, док ће тестови 2022. ће садржати 40 задатака по предмету, као што је раније наведено и обухватати градиво све четири године школовања.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА- шта није дозвољено:

                                               - поседовање, односно употреба недозвољеног прибора

                                               - окретање, разговарање, односно комуницирање

                                               - преписивање или допуштање преписивања

                                               - ометање током испита

                                               - недозвољено напуштање просторије у којој се полаже испит

                                               - предаја теста, односно испитног рада другог кандидата

                                               - поседовање недозвољеног материјала

                                               - замена идентитета кандидата

Крајем маја 2021. године ће се спровести други пилот и укључиваће сва одељења садашње треће године.

Милан Кресојевић

директор Гимназије

Hits: 282