Виртуелна учионица

virtuelna ucionicaВиртуелна учионица Гимназије је сервис за учење путем интернета (учење на даљину) који омогућава самостално учење и олакшава савлађивање градива. Могу да га користе сви ученици гимназије. После регистрације и пријављивања на систем постају вам доступни садржаји који се ту налазе као што су лекције, тестови, литература. . .

Портал мој есДневник

Parental ControlsПортал за родитеље и ученике  мој есДневник омогућава лакше праћење учења и владања ученика. Родитељи и ученици овде могу погледати тренутне оцене ученика из свих предмета, као и оцене из претходних школских година. Такође, овде можете видети и податке о изостанцима ученика, као и о њиховом понашању и владању на часу . . .

Посета резервату природе "ЗАСАВИЦА"

Датум креирања: среда, 27 април 2011

У организацији еколошке секције „Green Gimnaz IN“, ученици треће године гимназије, у суботу 16. 10. 2010. године посетили су Сремску Митровицу и Специјални резерват природе „Засавицу“.

2010. година је од стране Уједињених Нација проглашена „Међународном годином биодиверзитета“. Један део биолошке разноврсности наше земље очуван је у специјалном резервату природе „Засавица“ у Сремској Митровици (Засавица – као Специјални резерват природе је дана 13.03.2008. године постала 1783-ће Рамсарско подручје у Свету а девето на територије Републике Србије).

Засавица је заштићена као специјални резерват природе ради очувања природних водотокова и влажних станишта са значајном разноврсношћу флоре и фауне и присутним природним реткостима и угроженим врстама. На овом подручју до сада је забележено преко 600 биљних врста. Фауна риба, птица и ситних сисара је веома добро заступљена. Посебност овог резервата чине аутохтоне врсте Мангулица и Подолско говече, као и врсте које се држе као генетички ресурс Србије: балкански магарац, брдски коњ, балканска коза, виторога коза, головрата кокош и буша.

Ученици су посетили и Сремску Митровицу, разгледали уже језгро града: центар са очуваним кућама из 18. и 19. века, обишли отворене локалитете: „Житни трг“, Базилику св. Димитрија, посетили Царску палату и музеј Срема.

Погодака: 693

Јутјуб канал

youtube logoЈутјуб канал Гимназије је место где се објављују видео садржаји о Гимназији, снимци разних дешавања и ученичких активности, као и занимљиви радови. Уколико се пријавите добијате могућност лакшег праћења актуелноси везаних за гимназију

Фејсбук страница

facebook logoФејсбук страница Гимназије садржи основне информације о Гимназији, као и разна обавештења. Уколико се пријавите добијате могућност лакшег праћења дешавања у гимназији као и бржег добијања информација . . .