III година

Created: Thursday, 24 February 2011

Области које се изучавају у трећој години:

  1. Решавање проблема помоћу рачунара

  2. Програми засновани на прозорима

  3. Увод у развојно окружење програмског језика

  4. Типови података

  5. Наредбе и изрази

  6. Наредбa гранања if

  7. Компоненте избора и контејнерске компоненте

  8. Наредбе за организацију циклуса

  9. Опис класе

  10. Тип низа

Курсеви из програмирања (виртуелна учионица)

Hits: 912