IV година

Created: Thursday, 24 February 2011

Области које се изучавају у четвртој години:

I Базе података

  1. Основи база података
  2. Kреирање база података у конкретном окружењу
  3. Рад с табелама
  4. Веза између табела
  5. Форме (обрасци)
  6. Претраживање и сортирање
  7. Упити
  8. Извештаји
  9. Визуелизација података из базе

II Локалне рачунарске мреже

 

III Веб технологије

 

IV Дизајн статичких веб страна (Увод у HTML и CSS)

 

V Рад са готовим веб дизајн решењима (CMS - Content Management System)

 

Hits: 820