Упис у Гимназију

Created: Tuesday, 17 June 2014

Школовање у гимназији траје четири године. Ученици бирају између два доступна смера:

Сваке године у гимназију се уписују два одељења друштвено-језичког и два одељења природно математичког смера што укупно износи 120 ученика.

Зашто уписати гимназију?

 

Приказ обавезних и изборних предмета са годишњим и недељним фондом часова

ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР
Предмет РАЗРЕД
I II III IV
Г Н Г Н Г Н Г Н
Српски језик и књижевност 148 4 140 4 180 5 160 5
Енглески језик 74 2 105 3 180 5 128 4
Немачки језик   74 2 70 2 72 2 64 2
Руски језик 74 2     180 5 128 4
Француски језик             64 2
Латински језик 74 2 70 2        
Социологија             96 3
Психологија     70 2        
Логика         72 2    
Филозофија             96 3
Историја 74 2 70 2 108 3 96 3
Географија 74 2 70 2 72 2    
Биологија 74 2 70 2 72 2    
Математика 148 4 105 3 72 2 64 2
Физика 74 2 70 2 72 2 64 2
Хемија 74 2 70 2        
Рачунарство и информатика* 0+74 0+2 0+60 0+2 37+30 1+1 32+30 1+1
Музичка култура 37 1 35 1 36 1 32 1
Ликовна култура 37 1 35 1 36 1 32 1
Физичко васпитање 74 2 70 2 72 2 64 2
Устав и право грађана             32 1
Грађанско васпитање - изборни 37 1 35 1 36 1 32 1
Верска настава – изборни 37 1 35 1 36 1 32 1

 

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
Предмет РАЗРЕД
I II III IV
Г Н Г Н Г Н Г Н
Српски језик и књижевност 148 4 105 3 108 3 128 4
Енглески језик 74 2 70 2 72 2 64 2
Немачки језик   74 2 70 2 72 2 64 2
Руски језик 74 2 70 2 72 2 64 2
Француски језик             64 2
Латински језик 74 2            
Социологија             64 2
Психологија     70 2        
Логика         72 2    
Филозофија             64 2
Историја 74 2 70 2 72 2    
Географија 74 2 70 2 72 2    
Биологија 74 2 70 2 108 3 96 3
Математика 148 4 175 5 180 5 128 4
Физика 74 2 105 3 108 3 160 5
Хемија 74 2 105 3 108 3 64 2
Рачунарство и информатика* 0+74 0+2 0+60 0+2 37+30 1+1 32+30 1+1
Музичка култура 37 1 35 1        
Ликовна култура 37 1 35 1        
Физичко васпитање 74 2 70 2 72 2 64 2
Устав и права грађана             32 1
Грађанско васпитање - изборни 37 1 35 1 36 1 32 1
Верска настава - изборни 37 1 35 1 36 1 32 1

 

* Објашњење:

Г - годишњи број часова

H - недељни број часова

32+30 - 32 часа предавања и 30 часова вежби

Hits: 1638