Упис ученика у I разред Гимназије 2021. године

Created: Tuesday, 06 July 2021

Упис ученика у први разред Гимназије у I уписном кругу биће обављен у понедељак 12.07.2021. и уторак 13.07.2021. године од 0800 до 1500 часова.

Упис у II уписном кругу ће бити обављен у петак 16.07.2021. године такође од 0800 до 1500 часова.

Упис ученика у први разред Гимназије могуће је обавити електронским путем на порталу еУправа, попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу на Порталу еУправа, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Ако искористите ову могућност за пријаву, не морате долазити у школу.

Родитељи/законски заступници ученика који не искористе услугу преко Портала еУправа морају доћи у школу, али нема потребе да доносе било који документ у папирном облику (изводе, потврде о пребивалишту и лекарско и сл.). У том случају је потребно попунити папирну пријаву за упис коју добијате у школи.

Документација неопходна за упис:

За упис у гимназију није потребно доносити потврду о испуњавању здравствених услова (лекарско уверење).

Приликом уписа ученици бирају да ли желе да похађају Верску наставу или Грађанско васпитање и два од четири понуђена изборна предмета:

Ови предмети се оцењују бројчано и улазе у просек. Детаље о сваком од понуђених предмета можете погледати кликом на назив предмета

Hits: 763