Гугл учионице

virtuelna ucionicaGoogle учионице Гимназије су сервиси за учење путем интернета (учење на даљину) који омогућава самостално учење и олакшава савлађивање градива. Могу да га користе сви ученици гимназије. За приступ учионицама обратите се предметним наставницима . .

Портал мој есДневник

Parental ControlsПортал за родитеље и ученике  мој есДневник омогућава лакше праћење учења и владања ученика. Родитељи и ученици овде могу погледати тренутне оцене ученика из свих предмета, као и оцене из претходних школских година. Такође, овде можете видети и податке о изостанцима ученика, као и о њиховом понашању и владању на часу . . .

Дечја недеља

Created: Wednesday, 17 October 2018

Дечја недеља традиционално се обележава у октобру са циљем скретања пажње на децу и њихова права. Ове године мото дечје недеље био је: "Моје је право да живим срећно и здраво - за одрастање без насиља." Тим поводом, ученички парламент уредио је пано у ходнику школе са цртежима и порукама наших ученика у складу са овогодишњом темом. Од 1. до 7. октобра гимназијалци су указиваи на важност безбедног и безбрижног детињства. Наредна недеља била је посвећена промоцији ненасилног понашања и превенцији насиља. У сваком одељењу одржана је радионица на ту тему.

О ученичком парламенту

Created: Tuesday, 26 April 2011

Ученички парламент чине по два ученика из сваког одељења што укупно износи 32 ученика.

Задаци:

  • Ученички парламент даje мишљења и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о:
  • правилима понашања у школи,
  • годишњем програму рада,
  • школском развојном плану,
  • слободним активностима,
  • учешћу на спортским манифестацијама и
  • организовању свих манифестација у школи и ван ње.
  • Разматра односе и сарадњу ученика, наставника и стручних сарадника
  • Обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање

Ученички парламент се бира сваке школске године и има свог председника

Адреса е-поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Јутјуб канал

youtube logoЈутјуб канал Гимназије је место где се објављују видео садржаји о Гимназији, снимци разних дешавања и ученичких активности, као и занимљиви радови. Уколико се пријавите добијате могућност лакшег праћења актуелноси везаних за гимназију

Фејсбук страница

facebook logoФејсбук страница Гимназије садржи основне информације о Гимназији, као и разна обавештења. Уколико се пријавите добијате могућност лакшег праћења дешавања у гимназији као и бржег добијања информација . . .