О ученичком парламенту

Created: Tuesday, 26 April 2011

Ученички парламент чине по два ученика из сваког одељења што укупно износи 32 ученика.

Задаци:

Ученички парламент се бира сваке школске године и има свог председника

Адреса е-поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hits: 1275